Проекти

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите ...

Настройки за бисквитките