Matching Frames – Доразвиване и трансфер на секторни квалификационни рамки

Начало на проекта:
18/10/2011
Край на проекта:
28/09/2012
Обща информация:
Описание на проекта

Фокусът на проекта е върху развитието и приложението на инструменти за причисляване на квалификационни профили към нивата на различните национални квалификационни рамки, на Европейската квалификационна рамка и Секторните квалификационни рамки. Инструментите ще бъдат разработени по такъв начин, че да могат да се използват лесно от заинтересованите страни. В същото време се прилагат стандарти за качество, които трябва да бъдат дефинирани. В сравнение с настоящата практика това има решително предимство: причисляване на квалификации ще се извършва съгласно внимателно подбрани критерии за качество, а не въз основа на емоционални решения. Това означава, че причисляването трябва да се извърши чрез придържане към прозрачен критерий за качество, който може да се противопостави на процедурите за оценка. Инструментите, които трябва да се разработят и прилагат, трябва да бъдат насочени към тази цел. В действителност ще има по-малко евристични процедури. Нещо повече, ще се изясни как ориентираните към резултатите от ученето описания на квалификациите биха могли да бъдат използвани за създаването на валидни и качествени процедури за причисляване на квалификации. Този транснационален подход би могъл да подпомогне практическото прилагане на процес на причисляване на квалификации, базиран на качествени критерии с прозрачни и сравними резултати.

Разработените инструменти ще бъдат прилагани от всеки партньор по проекта и от всички социални партньори, свързани с партньорството. Това обезпечава широко популяризиране на проекта.

В рамките на проект CareasyVet вече беше извършена подготвителна работа за качествени инструменти за причисляване на квалификации. Но резултатите не могат да се трансферират директно. Въпреки това те предлагат база за качествено ориентиране на процесите на класифициране на квалификациите.

Партньори
Университет Бремен ITB – Институт за техника и образование гр. Бремен, Германия (координатор)
ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft. – Виена (Австрия)
ГТПП – Габровска търговско-промишлена палата гр. Габрово, България
EU-GES, Кьолн (Германия)
DEKRA Akademie GmbH –  Академия ДЕКТРА (Щутгарт, Унгария)
CREDIJ  (Centre régional pour le développement la formation et l’insertion des jeunes)(Париж, Франция)
SINTESI (Палермо, Италия)
KSJS Slovenije – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (Любляна, Словения)
Centre for Vocational Education and Research Vytautas Magnus University (Каунас, Литва)
Контакти

Координатор на проекта:

Институт за технологии и обучение, Бременски университет, Бремен, Германия
www.itb.uni-bremen.de/.

Лица за контакт:
Проф. д-р Георг Шпьотъл
тел.:0049(0) 421 218-46 40
e-mail: spoettl [at] uni-bremen [dot] de

Д-р Клаус Рут
тел.:0049(0) 421 218-46 39
e-mail: kruth [at] uni-bremen [dot] de

ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
www.chamber-gabrovo.com.

5300 Габрово, ул. “Брянска” 30
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail: 

Лице за контакт:
Дарина Байчева
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail: 

 

Настройки за бисквитките