Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене

Начало на проекта:
01/09/2020
Край на проекта:
31/08/2022
Обща информация:

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал.Данните обаче показват, че работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция. Те се оказват недостатъчно квалифицирани, вследствие на което перспективите им за заетост и достъп до качествени работни места значително намаляват.

Проект allCUTE 2020-1-BG01-KA202-079042 e разработен по програма Еразъм+, КД 2.

Той предлага алтернативно решение за справяне с тези предизвикателства и нужди, разработвайки платформа за активно учене за инженерно-техническия персонал в сектор машиностроене и мехатроника.

Продължителност: 1.09.2020 – 31.08.2022 г.

Сайт на проекта: www.allcute.eu

Координатор:
Технически университет  Габрово, България

Целеви групи
 • Инженерно-технически персонал в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Обучители по ПОО.
 • Компании в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Доставчици на ПОО, включително университети и палати.
Партньори
 • Клъстер Тракия Икономическа Зона, България
 • Габровска търговско-промишлена палата, България
 • Международен гръцки университет, Гърция
 • Търговска камара – Кавала, Гърция
 • Технически университет – Гданск, Полша
 • Регионална търговско-промишлена палата – Гданск, Полша
 • Нишки университет, Сърбия
 • Сръбска търговско-промишлена палата, Сърбия
Резултати

Платформа за активно учене, включваща:

 • Ръководство за учители – Методи на активно учене;
 • Учебен план за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Учебни материали за 14 курса (PPT презентации, проблеми, свързани с индустрията, допълнителни интернет ресурси), базирани на метода на смесеното обучение и активното учене;
 • Дискусионен форум за взаимопомощ;
 • Документи за проследяване и оценяване на придобитите знания и умения.

Публикации

Представяне на проекта
Информационен бюлетин 1
Възможност за безплатно повишаване на квалификацията на инженерни и технически кадри от областта

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Настройки за бисквитките