Проекти

Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ELE55+ заедно с Техническия университет в Габрово (водещ партньор) и представители на още ...

Прилагане на инструмент за анализ и развиване на компетентности

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел ...

Настройки за бисквитките