RAW – ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Начало на проекта:
01/01/2022
Край на проекта:
31/12/2023
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по проект Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците, финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Необходимост:

В съвременния контекст на претоварване и експлоатация на околната среда и нейните ресурси, кръговата икономика се очертава като решение за противодействие на тези ефекти, което позволява икономически растеж, без да се уврежда околната среда или да се изчерпват природните ресурси, чрез повторна употреба, използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. Кръговата икономика предполага социално-икономическа промяна и промяна във философията на работа и за това е необходимо да се образоват и активно да се включат гражданите и компаниите. Проектът RAW ще подходи към кръговата икономика от гледна точка на интелигентното управление на отпадъците чрез анализ на настоящите практики, прилагани от МСП в кръговата икономика.

Цели и целеви групи:

RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“ е проект, който има за цел да повиши осведомеността относно ефективното управление на отпадъците сред търговските служители, агенциите за регионално развитие, местните власти и центровете за развитие на бизнеса, но също и сред учителите, обучителите и наставниците в областта на професионалното образование и обучение. RAW ще насърчи симбиозата и сътрудничеството между общините и предприемачите, разчупвайки стереотипите в поведението при управлението на отпадъците.

Очаквани резултати:

Ще бъдат разработени два основни резултата. Първият ще бъде Ръководство за стратегии за кръгова икономика в бизнес средата, което ще служи като методологическо ръководство и интензивен онлайн курс под формата на казуси на професионалисти, които вече имат устойчив подход в своя бизнес. Вторият резултат ще бъде приложение за повишаване на осведомеността за кръговата икономика. Това приложение ще бъде пряк отговор на нуждите на целевите групи. Приложението ще интегрира „таблетки на знанието“ от интензивния курс и тестове, инструмент за разработване на стратегии в подкрепа на процеса на преход и игрови инструмент за проследяване на отпечатъка, който ще показва как се отразяват действията на потребителя, например по отношение на пестенето на вода.

Партньори:

ПОЛША

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach               www.rig.katowice.pl

 

DANMAR COMPUTERS SP ZOO               https://danmar-computers.com.pl/en/

 

ПОРТУГАЛИЯ

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach               www.rig.katowice.pl

 

БЪЛГАРИЯ

Габровска търговско-промишлена палата               www.chamber-gabrovo.com

 

ИСПАНИЯ

EuroVértice Consultores S.L.               https://www.eurovertice.eu/

 

ТУРЦИЯ

Association of Academicians Union               http://www.akademisyenler.org.tr

 

УНГАРИЯ

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara               www.hkik.hu

Контакти:

За България

Ганка Бакалова – тел.: 066 80 31 42
e-mail:
Посетете уебсайта ни: https://raw.erasmus.site
Последвайте ни във Facebook
Присъединете се към нас в LinkedIn

Новини:
Проектът е финансиран:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Настройки за бисквитките