USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход

Начало на проекта:
01/10/2012
Край на проекта:
01/09/2014
Обща информация:

От октомври 2012 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт за технологии и обучение към Бременски университет, (Бремен, Германия), а останалите партньори са от България, Германия, Холандия, Литва, Испания и Швеция.


Същността на проекта е:

  • Дефиниране на основните процеси и стандарти за качество, а на тяхна база – разработване на секторна концепция за обучение и за акумулиране и трансфер на кредити (ECVET), както и причисляване на разработената концепция за обучение към Европейската и Националните квалификационни рамки.
  • Пилотно обучение в страните на партньорите – включително лектори и инструктори, така че те да могат да удовлетворяват изискванията на управлението на щетите от автопроизшествия и да прилагат концепцията за кредитни точки.

Продължителност: октомври 2012 – септември 2014

Описние на проекта

Наименование на проекта: Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход (USM Automotive);
Финансиране: Европейска комисия 75%, 25% собствен принос;
Програма: Учене през целия живот
Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации
Участващи страни: Германия, България, Испания, Литва, Швеция, Холандия;
Мениджър и координатор на проекта: Институт за технологии и обучение към Бременския университет, (Бремен, Германия);
Ръководител на проекта: Georg Spoettl, тел: ++ 49 (0)421 218 66270
Пълният профил на проекта (Номер на проекта: DE/12/LLP-LdV/TOI/147505) можете да видите он-лайн (на немски и английски език) в базата данни на европейската програма ADAM: http://www.adam-europe.eu/prj/10033/project_10033_en.pdf
Цели и дейности:
– Свръзване на новите квалификационни изисквания в сектора, като например управление на щетите от автопроизшествия, с инициативи за създаване на капацитет в обучението за гарантиране на умения, които са необходими в професионалната дейност;
– Разработване на секторна концепция за обучение, която дава необходимата квалификация за предизвикателствата на управлението на щетите от автопроизшествия и също така подготовка за прилагане на компютъризирано изчисляване на щетите;
– Разработване на концепция за акумулиране и трансфер на кредити (ECVET) и причисляване на разработената концепция за обучение към Европейската и Националните квалификационни рамки;
– Дефиниране на основаващи се на работния процес стандарти за качество, които са база за обучението и кредитната концепция, документирани в учебен план;
– Квалифициране на персонала (включително лектори и инструктори), така че те да могат да удовлетворяват изискванията на управлението на щетите от автопроизшествия и да прилагат концепцията за кредитни точки.

Партньори
Университет Бремен ITB – Институт за техника и образование гр. Бремен, Германия (координатор)
ГТПП – Габровска търговско-промишлена палата гр. Габрово, България
Инженерно бюро Дамшен и “Виртуален институт за управление на щетите от автопроизшествия”
гр. Вайнхайм, Германия
“АУДАТЕКС Германия (концерн Солера)” ООД гр. Минден,Германия
PRSC – Център за професионално образование и изследване Университет Витаутас Магнус гр. Каунас, Литва
FOCWA – Ремонт на щети от автопроизшествия гр. Сасенхайм, Холандия
ALIGNMENT ACADEMY гр. Гьотеборг, Швеция
FUNDACION LABORAL DEL METAL гр. Сантандер, Испания
ПАНАИР ФРАНКФУРТ – АВТОМЕХАНИКА гр. Франкфурт на Майн, Германия
Документи
Настройки за бисквитките