Проучване за нуждата от кадри във връзка с планиране на приема във висшето образование

01.02.2024

Прочети повече
Във връзка с разработването на проект на Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за учебната 2024/2025 г., БТПП провежда проучване относно необходимостта от кадри с определена специалност.
Вашето участие е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса. Затова се обръщаме към Вас с молба за участие, като отразите мнения и препоръки.
Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/JSL2957
Може да дадете Вашите отговори до 06 февруари (вторник) 2024 г.
Източник: БТПП
Настройки за бисквитките