Регионален бизнес форум в Габрово

26.01.2023

Прочети повече

Регионален бизнес форум събра хора от бизнеса, науката, местната и държавната власт, за да обсъдят новите възможности за финансиране и сътрудничество, да се запознаят с добри примери и иновативни решения и актуалните данни за регионалния икономически профил. Програмата включваше представяне на икономическия профил на Габрово, изготвен от Института за пазарна икономика, мрежата Enterprise Europe Network, която работи в помощ на бизнеса и иновациите на европейско ниво, представяне на предстоящите да стартират програми по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми през 2023 г. Участниците бяха запознати и с възможностите на Технологичния парк към ТУ Габрово, както и с плановете да бъде създаден „Иновативен хълм“ в региона на университета. В края на програмата беше предвидено да се представят добри практики от част от фирмите в региона Унитраф АД Соколово, Блазер груп ЕООД, ЖУ ООД и Боряна Груп ЕООД.

В своето приветствие към участниците във форума кметът на Габрово Таня Христова каза: “Намираме се в много сложен и предизвикателен период, който в Европейския контекст е свързан с полагане на значително по-големи усилия за постигане на устойчивост чрез развитие на зелена икономика, осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване на конкурентоспособността и засилване ролята на иновациите и умните решения“.

В рамките на форума беше представен и новосъздаденият Екип за сътрудничество в областта на иновациите – Gabrovo ICT, чиято  цел е да подобри координацията и сътрудничеството между отделните участници в иновационната екосистема, като по този начин се изгради устойчиво партньорство за регионални иновации. С негова помощ ще се осигури експертна подкрепа и повишаване на капацитета, ще се увеличи синергията и ще се създаде по-висока добавена стойност към иновационната екосистема на общината и региона.

Събитието е първо от поредица такива, които   Екипът за сътрудничество в сферата на иновациите – Gabrovo ICT планира да проведе.

Организатори бяха:  Община Габрово, съвместно с Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, Технически университет – Габрово, Габровска търговско–промишлена палата и нейният център Европа директно Габрово, Областен информационен център – Габрово и Областна администрация  Габрово.

Презентациите от форума може да изтеглите от долните линкове:

Актуални данни за регионалния икономически профил на Габрово

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г.

NextGenerationEU

Enterprise Europe Network платформа за бизнеса

Технологичен парк – Габрово

Настройки за бисквитките