Вие търсихте: 5

Международна конференция “Квалификационните рамки – принос в развитието на пазара на труда в Европа? Мюнхен, Германия (25-26 юни 2012 г.)

Как квалификационните рамки подпомагат мобилността на работна сила в рамките на Европейския съюз; как може да се осъществи съпоставяне на националните и секторни квалификационни рамки към Европейската квалификационна рамка и какво влияние ще окажат квалификационните рамки върху крайните потребители – социални партньори, професионални сдружения, работодателски организации. На тези въпроси се ...

Read More

Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ELE55+ заедно с Техническия университет в Габрово (водещ партньор) и представители на още четири европейски страни. Проектът цели да даде възможност на МСП и заетите лица над 55-годишна възраст да отговорят на новите реалности на пазара на труда в Европа.Поради застаряващата работна сила ...

Read More

Тази събота, 25 юли, за всички габровски деца – Патилански поход „Хубава си, моя горо“

Традиционният поход на патиланци в планината тази година се забави, но не и забрави. И ще се състои на 25 юли, в събота на обичайното място и в обичайното време. Походът обичайно се провежда по повод 1 юни - денят на децата. Пандемията го премести в средата на лятото. Баба ...

Read More

Промени в проект „Заетост за теб”

Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост: - Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от ...

Read More

Индекс за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI)

Индексът за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI) обобщава показателите за цифровите постижения на Европа и проследява напредъка на страните от ЕС. От 2014 г. насам Европейската комисия наблюдава напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии чрез докладите за индекса за навлизане на цифровите техноловии в ...

Read More

Промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства

В Държавен вестник. бр. 99 от 26.11.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.  Съгласно анотацията към проекта, публикувана на сайта на МТСП, извършените промени са във връзка ...

Read More

Награди на Габровската търговско-промишлена палата

Във връзка с 30 годишнината на Палатата УС на Габровската търговско-промишлена палата награди фирми, институции и организации, бизнесмени и общественици, които са дали своя принос зо развитието на Палатата и региона.Наградите са в три категории:I. Категория „Институции и организации“II. Фирми и бизнесмениIII. Лица с принос за развитието на ГТПП и ...

Read More

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ: „ИНДУСТРИЯ 4.0 – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

На 30 септември 2021 г. от 10 часа в Конферентната зала на хотел Мак в Габрово ще се проведе регионален форум „Индустрия 4.0 – възможности и предизвикателства“.Ще бъдат представени възможностите, които са създадени в Габрово, за въвеждане на иновации в МСП и публичната среда, както и за подготовката на младите ...

Read More

Заключителни срещи по проекта TRIFT за България – 30-31.10.2012 г.

Габровската търговско-промишлена палата приключи работата си като партньор по проект “TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия”, финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Проведени бяха две заключителни срещи – на 30 октомври 2012 г. в Габрово и на 31 октомври – в София. На ...

Read More

Пилотно обучение в София, 12-13 май 2014 г.

Програма на срещатаМениджър по ликвидация и ремонт на щети от ПТП – Общ прегледГ-н Карл Дамшен, Инженерен център за автомобилни техники „Карл Дамшен“, Нордкирхен – Германия - представянеСигурност на каросерията и качествен ремонт (Лектор: г-н Карл Дамшен, Инженерен център за автомобилни техники „Карл Дамшен“, Нордкирхен – Германия)Анализ, оценка и документиране ...

Read More

Настройки за бисквитките