Семинар: „Европа в училище – сложно и скучно или интересно и забавно?“

03.12.2023

Прочети повече

Темата за Европейския съюз е включена в една или друга степен в учебните програми по много предмети в училище, както и в обучението по гражданско образование. Преподаването на тази тематика може да бъде традиционно, но може да е и увлекателно, ако се използват създадените помощни материали и методически указания.

Това на практика показа проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател в катедра „Европеистика“ на Софийския университет – човекът, за който спокойно може да се каже, че един от хората, които най-добре познават Европейския съюз в България, създател на помощни материали за преподаването на европейска тематика, изключително увлекателен лектор.

Участниците – учители от Габровска област, представители на НПО, ученици бяха приветствани от началника на РУО Габрово Юлия Влаева.

Проф. Ингрид Шикова демонстрира как за основните принципи в ЕС може да се разкаже много интересно и увлекателно:  за свободното движение на стоки чрез 25-годишния шоколадов спор между страните членки, за принципа на взаимното признаване при свободното движение на стоки – чрез казуса за бирата и „Закона за чистотата на бирата“ на Германия. Младите хора видяха как в резултат на историята на французойката Франсоаз Гравие, която отива да учи в Белгия, във всички държави членки започва да се прилага на практика недискриминационен достъп до образование на гражданите на Европейския съюз.

Участниците се запознаха и с редица помощни материали и методи на преподаване на европейската тема, учителите получиха и по една книга, предназначена за «учители с въображение».

Семинарът беше организиран от Европейски център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Регионално управление на образованието Габрово.

Презентация на проф. Ингрид Шикова

Снимки

Източник: Европа директно Габрово

Настройки за бисквитките