Сертификати с данни от регистъра

Въз основа на данните от регистъра на БТПП се издават сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.

Като част от Единната система на ТПП/К в България заявление за издаване на сертификат/референции с данни от регистъра може да се подаде и в Габровската търговско-промишлена палата. Когато услугата се изпълнява на територията на ГТПП, дължимата сума се заплаща на касата на ГТПП или преведена по банков път:
IBAN: BG25BUIN80121017566010
Алианц Банк България АД
Клон БЦ Габрово

заявление за издаване на сертификат/референция с данни от регистъра

За контакти:
Ганка Бакалова
066 80 31 42
e-mail: bakalova@chamber-gabrovo.cоm

Настройки за бисквитките