Сертификати за форсмажор

В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, Българската търговско-промишлена палата издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от „непреодолима сила“.

„Непреодолима сила“ е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятсвало изпълнението му.

Като част от Единната система на ТПП/К в България заявление за издаване на сертификат за форсмажор може да се подаде и в Габровската търговско-промишлена палата. Когато услугата се изпълнява на територията на ГТПП, дължимата сума се заплаща на касата на ГТПП или преведена по банков път:
IBAN: BG25BUIN80121017566010
Алианц Банк България АД
Клон БЦ Габрово

Изисквания и процедура за издаване на сертификати за форсмажор

Препоръчителни клаузи „форсмажор“ за включване във външнотърговски договори

За контакти:
Ганка Бакалова
066 80 31 42
e-mail: bakalova@chamber-gabrovo.cоm

Настройки за бисквитките