Търговски регистър

Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел е обслужване на  бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществаване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

Вход в Eдинния търговски регистър на БТПП

Като част от Единната система на ТПП/К в България Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) поддържа Търговския регистър на БТПП за фирмите от Габровска област. Когато услугата се изпълнява на територията на ГТПП, дължимата сума се заплаща на касата на ГТПП или преведена по банков път:

IBAN: BG25BUIN80121017566010
Алианц Банк България АД
Клон БЦ Габрово

Документи за първоначална регистрация на български търговци, сдружения и други правни субекти в Единния доброволен търговски регистър на БТПП.

Документи за промени и актуализация на регистрираните обстоятелства

Вижте повече на:
https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html

За контакти:
Ганка Бакалова
066 80 31 42
e-mail: 

Настройки за бисквитките