Влезе в сила новият Регламент за батериите

28.08.2023

Прочети повече

Новият Регламент за батериите, който влезе в сила на 17 август 2023 г. ще гарантира, че батериите в Европа имат нисък въглероден отпечатък, че използват само минимум вредни вещества, че се нуждаят от по-малко суровини, както и че се събират, използват се повторно и се рециклират.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт, Регламентът за батериите е първият европейски законодателен акт, който възприема подход, основан на целия жизнен цикъл, т.е. при който снабдяването, производството, употребата и рециклирането са залегнали в единен закон.

От 2025 г. ще бъдат въведени мерки за подобряване на ефективността и въглеродния отпечатък на акумулаторните батерии, използвани в промишлеността, електромобилите и леките транспортни средства. Батериите на пазара на ЕС ще могат да съдържат само най-необходимия минимум вредни вещества.

От 2025 г. постепенно ще се въвеждат изисквания за ефективността на рециклирането, оползотворяването на материалите и рециклираното съдържание. Всички събрани отпадъчни батерии ще трябва да бъдат рециклирани и ще трябва да се постигне висока степен на оползотворяване, особено за суровини като кобалт, литий и никел.

От 2027 г. потребителите ще могат сами да отстраняват и заменят преносимите батерии в своите електронни устройства във всеки момент от жизнения им цикъл. В помощ на потребителите ще се въведе QR код, който ще осигури достъп до цифров паспорт с подробна информация за всяка батерия.

Новият регламент предвижда също така производителите да гарантират, че съдържанието на литий, кобалт, никел и естествен графит в техните батерии няма неблагоприятни екологични или социални последици.

Повече информация

Уеб страница за батериите

Габровската търговско-промишлена палата работи активно за повишаване на осведомеността в областта на управление на отпадъците.  Тя е партньор за България по проект RAW – Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците, финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Той  има за цел да повиши осведомеността относно ефективното управление на отпадъците сред търговските служители, агенциите за регионално развитие, местните власти и центровете за развитие на бизнеса, но също и сред учителите, обучителите и наставниците в областта на професионалното образование и обучение.

Повече за проекта

Настройки за бисквитките