Габровската търговско-промишлена палата е основана на 30 септември 1991 г.

Основната цел на Палатата е да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на управление и посредством Българска търговска-промишлена палата – пред централните органи на държавната власт; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез Българска търговско-промишлена палата поддържа партьорски взаимоотношения.

Палатата съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона, подпомага ги за увеличаване на възможностите им за реализация на пазарите в страната и чужбина.

Снимка - ИсторияСнимка - История

Партньори

Награди на Габровската търговско-промишлена палата

Настройки за бисквитките