Услуги

Административни услуги 

 • Вписване в търговския регистър на БТПП
 • Заверка на покани декларации
 • Заверка на сертификати за произход
 • Заверка на фактури и на подписи върху документи
 • Регистрация на фирмен префикс /за кодиране с баркод/
 • Превод и легализация на документи

Информация и консултации 

 • Предоставяне на икономическа информация, бази данни
 • Изследвания и статистически данни
 • База данни за предприятията и предприемачите, баланси на фирмите
 • Информация за външната търговия, консултации по всички проблеми на външнотърговските сделки, външнотърговските договори, по съвместната дейност с чуждестранните лица
 • Информация за международните пазари и цени и режима на регулиране спрямо вноса в отделни страни
 • Консултации по митнически, валутни, данъчни въпроси
 • Бюлетин с оферти
 • Специализирана информация по въпроси, свързани с евроинтеграцията: правни аспекти, стандарти, директиви, валутни единици, евро

Съдействие, обучение и подпомагане на предприятията 

 • Организиране на участия в международни панаири и изложби
 • Провеждане на делови срещи, конференции, семинари
 • Обучение и повишаване на квалификацията
 • Съдействие за решаване на спорни въпроси чрез Арбитражния съд към БТПП
 • Съдействие за намиране на търговски партньори – изготвяне на представителен бизнес-профил на фирма
 • Съдействие за намиране на източници за финансиране
 • Разработка на бизнес планове, проекти
 • Презентации на фирми
Настройки за бисквитките