Сертификати за произход

БТПП е единствената организация в Р България, акредитирана от Международната търговска камара – Париж, да издава сертификати за произход на стоки
БТПП е оторизирана да издава сертификати за непреференциален произход на стоки с Разрешение № Р-545 /32-204903/24.07.2017 на директора на Агенция „Митници“ по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците

Като част от системата на Търговско-промишлените палати/камари в България в Габровската ТПП се издават и заверяват различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Сертификати за произход на стоките

Заверка на подпис

Вижте повече на:
https://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html

За контакти:
Ганка Бакалова
066 80 31 42
e-mail:

Настройки за бисквитките