Търговски представителства

На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Българска търговско-промишлена палата  задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. Статут: търговското представителство на чуждестранно лице е неюридическо лице без право на стопанска дейност. База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободен достъп до нея. За поддържането й в актуално състояние се заплаща ежегодна такса, като наред с това представителството ползва и допълнителен пакет от услуги, предназначен за него.

Като част от Единната система на ТПП/К в България документи за регистрация на търговско представителство могат да се подадат и в Габровската търговско-промишлена палата. Когато услугата се изпълнява на територията на ГТПП, дължимата сума се заплаща на касата на ГТПП или преведена по банков път:

IBAN: BG25BUIN80121017566010
Алианц Банк България АД
Клон БЦ Габрово

Документи за първоначална регистрация на Търговски представителства на чуждестранни лица в Единния търговски регистър на БТПП

Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията 

Издаване на сертификати (удостоверения) от търговския регистър на търговски представителства

Вижте повече на: https://www.bcci.bg/tradereg-repres-docreg-bg.html

За контакти:
Ганка Бакалова
066 80 31 42
e-mail: bakalova@chamber-gabrovo.cоm

Настройки за бисквитките