Проекти

RAW – ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по проект Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците, финансиран от програма ...

Възможност за безплатно повишаване на квалификацията на инженерни и технически кадри от областта

Габровска търговско-промишлена палата е партньор в проект на Техническия университет Габрово, финансиран от ЕК по програма Еразъм+ ПРОЕКТ: Общност за повишаване ...

USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски подход

От октомври 2012 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „USM Automotive – Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски ...

ПРОЕКТ ФАР „РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”

“Добри актьори, ясни роли, подходящ сценарий - добро представление” Формулирането и приложението на практика на ефективна регионална политика ще има решаваща ...

ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “ECVET ...

ECLAT-ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ОДИТ

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ECLAT заедно с представители на още четири европейски страни. Проектът цели повишаване на конкурентоспособността ...

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите ...

Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма

Проектът „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма” се изпълнява от ГТПП в ...

Настройки за бисквитките