ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

Начало на проекта:
17/11/2023
Край на проекта:
30/11/2023
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “ECVET – РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР”.
На 13 и 14 декември в гр. Бремен, Германия се състоя първата среща на партньорите по проекта – Институт за технологии и образование към Университет Бремен, Академия ДЕКРА, Областна администрация гр. Кьолн– Германия, Институт за изследване на професионалното образованието Виена, Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта – Париж, Университета в Любляна и Служба по заетостта на провинция Бреша, Италия. Проектът е посветен на професионалното образование в автомобилния сектор – производство и сервизно обслужване. Целта на проекта е да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да даде възможност за европейски трансфер на кредити в професионалното образование в този сектор.
Градът на бременските музиканти е голям университетски център. Институтът за технологии и образование има богат опит с проекти в областта на професионалното обучение. Разположен е в нова и модерна сграда, непосредствено до която се намира центърът за космически изследвания. Институтът има собствена организация с над 70 сътрудника, които се занимават с развитието и научното подпомагане на професионалното образование и обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Ноември 2007 – ноември 2009

Описание на проекта

НЕОБХОДИМОСТ:
Проектът е посветен на професионалното обучение в автомобилния сектор – производство, сервизно обслужване и ремонтни дейности. Продиктуван е от необходимостта да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да се даде възможност за европейски трансфер на кредитни точки в професионалното образование в този сектор.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Всички лица, работещи в автомобилната промишленост, сервизното обслужване и ремонта на автомобили, както и доминиращите в тези сектори обучителни и квалификационни профили.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Създаване на система за трансфер на кредитни точки като база за съвместимост на компетентностите в автомобилния сектор.

ПАРТНЬОРИ:

ГЕРМАНИЯ:Институт за технологии и образование към Университет Бремен;
Областна администрация гр. Кьолн;
Академия ДЕКРА Щутгарт;
АВСТРИЯ:Институт за изследване на професионалното образование Виена
БЪЛГАРИЯ:Габровска търговско-промишлена палата;
ФРАНЦИЯ:CREDIJ – Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта, Париж;
ИТАЛИЯ:SINTESI – Служба по заетоста на провинция Бреша
СЛОВЕНИЯ:Университета в Любляна.

Сайт на проекта: http://www.careasyvet.net/

Настройки за бисквитките