ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ECVET

Начало на събитието:
10/12/2008
Край на събитието:
11/12/2008
Обща информация:

На 10. и 11. декември 2008 г. във Виена – Институт за изследване на професионалното образование (IBW), се проведе третата работна среща на партньорите по проекта. Бяха дискутирани следните въпроси: състояние на работата по проекта във всяка страна-партньор, представяне на рекламната брошура на проекта, окончателно обсъждане на “Дефиниция на използваните термини”, дискусия оотносно създаването на квалификационна рамка за автомобилния сектор и системата за трансфер на кредити в професионалното обучение, сформиране на консултативен съвет във всяка страна-партньор.

Беше решено следващата работна среща да се проведе през месец април в гр. Габрово.

Настройки за бисквитките