Регион Габрово

Област Габрово (също и Габровска област) е една от 28-те области в България. Тя е разположена в центъра на България по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан на територия от 2023 km Към 31 декември 2020 г. населението на област Габрово е 105788 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13,8% от населението на район Северен централен. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 58.3 хил. души, или 55.1% от населението на областта, като мъжете са 31.3 хил., а жените – 27.1 хиляди. Към 31.12.2020 коефициентът на демографско заместване е 55.

В Габровска област има 356 населени места, разделени в 4 общини – Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Повече статистически данни за областта: https://www.nsi.bg/tsb/category/

Друга полезна информация

Регионален профил на Габровска област (Институт за пазарна икономика) https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/gabrovo/

Технологичен парк към Технически университет Габрово https://www.tugab.bg/novini/

Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ https://ric-gabrovo.com/ Съдържанието е на английски език

Община Габрово https://gabrovo.bg/bg

Община Севлиево  http://www.sevlievo.bg/

  • План за интегрирано развитие на община Севлиево 2021–2027 г. http://www.sevlievo.bg/bg/article/4766/saobshtenie-1.html

Община Трявнаhttps://tryavna.bg/

Община Дряново http://www.dryanovo.bg/

  • План за интегрирано развитие на община Дряново 2021–2027 г.  http://www.dryanovo.bg/bg/
Настройки за бисквитките