За нас

Габровската търговско-промишлена палата е основана на 30 септември 1991 г.
Основната цел на Палатата е да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на управление и посредством Българска търговско-промишлена палата – пред централните органи на държавна власт; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез Българска търговско- промишлена палата поддържа партньорски взаимоотношения. Палатата съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона, подпомага ги за увеличаване на възможностите им за реализация на пазарите в страната и чужбина.

Тя е една от национално представените работодателски организации.

Като работодателска организация ГТПП работи за регионалното развитие, участва в държавно-обществени, консултативни и други органи и организации в региона, в работата на регионалните и местните органи за тристранно сътрудничество.

Габровската търговско-промишлена палата е

Комплексен център за обслужване на дейността на фирмите от Габровска област.

Палатата предлага услуги както на своите членове, така и на частни лица и фирми нечленове.

Съгласно устава  на ГТПП органите за управление са Общо Събрание, Управителен съвет, Председател. Дейността се контролира от Контролен съвет.

Управителен съвет

  1. Петър Петров – Председател;
  2. Деян Тодоров – Зам. председател;
  3. Денка Стоева – член;
  4. Петър Шандурков – член.

Председател на Контролния съвет: Стефан Илиев

Настройки за бисквитките