Покани-декларации

Габровската търговско-промишлена палата оказва съдействие на фирмите от региона относно условията и изискваннията на приетата Наредба за издаване на визи и определяне на визовия режим на Р България.  При заявено желание от тяхна страна, им оказва съдействие за осигуравяне и попълване на формулярите на покани-декларации, представянето им за заверка от нотариус и в службата за административен контрол на чужденците.

Допълнителна информация може да получите на:
066 80 31 42
Дарина Байчева
e-mail: baycheva@chamber-gabrovo.cоm

Настройки за бисквитките