Преводи, заверка и легализация на документи

В ГТПП се извършват преводи от български на чужд език и от чужд на български език на документи на физически и юридически лица. Преводачите на ГТПП са част от екипа на БТПП – ЦПОПКФО (Център за услуги и квалификация на БТПП). Езиците на/от, които се превежда в системата на БТПП, са повече от 20. Извършват се писменни и устни преводи. Писмените преводи се предлагат на хартиен или на електронен носител. От 15.02.2013 г. Центърът притежава сертификат от Остриан Стандартс плюс ГмбХ – Австия за приложение на европейски стандарт EN 15038:2006, касаещ писменни преводачески услуги. На 11 май 2015 г. получи сертификат по стандарт EN ISO 17100:2015-05.

БТПП – ЦПОПКФО има подписан договор с МВнР за извършване на легализирани преводи. Одобрените преводачи са повече от 100. Създаден е екип от професионалисти, които работят при спазване на конфиденциалност. Предоставят се преводи с високо качество в различни области – икономика, право, техника, медицина и т.н.

При предоставяне на преводаческите услуги е организирано комплексно обслужване на клиентите. Извършват се всички видове предварителни заверки на частни и фирмени документи; превод; легализация в Консулски отдел на МВнР; връщане на готовите документи в Габрово, изпращане с електронна поща в страната и чужбина съобразно желанието на клиента.

На клиентите се предлага консултация и изготвяне на търговски документи, превод, легализация и заверка в Консулските отдели на чуждите мисии в страната.

ГТПП има постоянни клиенти, ползващи преводаческите услуги. Това важи преди всичко за фирми, които представят документите си пред партньори и институции в чужбина, участват в различни търгове и конкурси.

За контакти:
Дарина Байчева
066 80 31 42
e-mail: baycheva@chamber-gabrovo.cоm

Настройки за бисквитките