Регионален център за квалификация

Регионалният център за квалификация (РЦК) към Габровската търговско-промишлена палата организира краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията, семинари, конференции и др.

РЦК извършва обучения:

  • по здравословни и безопасни условия на труд;
  • координатор по безопасност и здраве в строителството;
  • за присъждане и потвърждаване на квалификационна група на електротехници съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи (съвместно с НЦПО-клон Габрово);
  • на счетоводители, служители в отделите „Човешки ресурси“, офис секретари и др.
  • РЦК организира курсове по искане на ръководители на фирми за техни служители.

За допълнителна информация:
066 80 34 31
Иван Милев
e-mail: 

Настройки за бисквитките