Национален център за професионално обучение в системата на ТПП/К в България-клон Габрово (НЦПО-клон Габрово)

Част от структурата на ГТПП е нейна обучителна организация – Национален център за професионално обучение в системата на ТПП/К в България (НЦПО) – клон Габрово. НЦПО е лицензиран за обучение по над 60 професии и специалности (лиценз № 200212019 на НАПОО).

Списък на лицензираните професии на НЦПО 

НЦПО-клон Габрово предлага обучение по част от професия или по цяла професия, обучение по програми на работодатели, валидиране на знания и умения.

Заедно с ГТПП извършва обучения за присъждане и потвърждаване на квалификационна група на електротехници съгласно ПРАВИЛНИК за  безопасност при работа по електрически уредби и мрежи.

Вижте повече на:
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/

За контакти:
Галина Михнева – управител;
Радинка Кубатова – координатор.
066 80 31 42
e-mail: 

Настройки за бисквитките