ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ECVET

Начало на събитието:
13/12/2007
Край на събитието:
14/12/2007
Обща информация:

Първата работна среща на партньорите по проекта се проведе на 13 и 14 декември 2007 в гр. Бремен, Германия. Градът на бременските музиканти е не само стар исторически град с богати културни традиции и интересна архитектура, а и голям университетски и изследователски център. Срещата се проведе в Института за технологии и образование към Университета в Бремен, който има богат опит с проекти в областта на професионалното обучение. Разположен е в нова и модерна сграда, непосредствено до която се намира Центърът за космически изследвания.  Институтът има собствена организация с над 70 сътрудника, които се занимават с развитието и научното подпомагане на професионалното образование и обучение.

На срещата бяха разяснени целите и задачите на проекта, методите на работа и дейностите, които ще бъдат извършвани от всеки партньор. Беше проведена дискусия за ситуацията на професионалното обучение във всяка от страните – партньори по проекта.


Настройки за бисквитките