Проекти

InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение

От октомври 2013 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение“. Проектът ...

CAR CAREERs – Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “CAR ...

Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ELE55+ заедно с Техническия университет в Габрово (водещ партньор) и представители на още ...

Прилагане на инструмент за анализ и развиване на компетентности

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел ...

Настройки за бисквитките