Прилагане на инструмент за анализ и развиване на компетентности

Начало на проекта:
01/10/2011
Край на проекта:
01/09/2013
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „IN KAS – Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт по трудово-правни науки към Рурски университет гр. Бохум – Германия, а останалите партньори са от България, Холандия, Унгария, Испания и Гърция.

Същността на проекта е трансфер и адаптиране за страните на партньорите на метод за оценка на компетентности и стойността на заплащането, разработен и прилаган успешно в Холандия.

Накратко методът се състои в следното: периодично се прави оценка от трета, независима страна на качеството и пригодността на лицата, които работят по програми за субсидирана заетост. Оценката дава възможност да се определи какъв процент от компетентностите на наетото безработно лице отговарят на заеманата длъжност. Фирмата, наела такова лице, заплаща същия процент от дължимото възнаграждение. Останалата част се поема от държавата или общината. Методът е особено полезен и за работодатели, ползващи мерките за субсидирана заетост, тъй като дава възможност за определяне стойността на труда и „ценността“ на работника за фирмата. Определянето на компетентността на работника се извършва въз основа на ориентиран към определени критерии въпросник, под формата на интервю.

Описание на проекта

Наименование на проекта: Инструмент за анализ и развиване на компетентности (INKAS)

Финансиране: Европейска комисия 75 %

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации

Участващи страни: България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Германия, Холандия

Мениджър и координатор на проекта: Рурски университет Бохум, Институт за трудово-правни науки

Ръководител на проекта: Д-р Мартин Крьол, тел. 0049 (0) 234/32-23293

Пълният профил на проекта (Номер на проекта: DE/11/LLP-LdV/TOI/174447) можете да видите он-лайн (на немски и английски език) в базата данни на европейската програма ADAM: http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8572

Мотивация за проекта:
Успешното прилагане на LWM в Холандия беше достатъчна мотивация за партньорите по проект INKAS да насочат вниманието си към този холандски начин за борба с безработицата.

Цели и дейности:

1. Създаване на европейска изследователска мрежа за:
– Анализ на приложимостта на LWM в страните на партньорите и
– Нагаждане на LWM към особеностите на всяка от тези страни.

2. Безплатно предоставяне на надежден инструмент за измерване и развиване на уменията на човешкия потенциал на фирмите/организациите, които са готови да участват в проекта

3. Разработване на общоевропейски пазарен продукт за консултиране на фирми.

Времетраене: октомври 2011 – септември 2013.

Партньори
Рурски университет, Институт за трудово-правни науки (Бохум, Германия) – водеща организация
Activa B.V. – Актива Б.В. (Холандия)
EWIBO – Дружество за промишлено развитие на град Бохолт (Германия)
GBCCI – Габровска търговско-промишлена палата (България)
Pecs-Baranyai Kereskedelmi es Iparkamara – Търговска камара на Печ (Бараня, Унгария)
Activa Prospect Research & Solutions, S.L. – Актива изследвания и решения (Испания)
EUROCULTURA (Италия)
Nikolaos Raptakis & SIA O.E. – iniochos.Simvouleftiki – Консултантска къща Раптакис и сие (Крит, Гърция)
Контакти

Мениджър и координатор на проекта:

Рурски университет Бохум, Институт за трудово-правни науки, Германия
www.ruhr-uni-bochum.de.

Ръководител на проекта:

Д-р Мартин Крьол
тел.:0049(0)234/32-23293
e-mail:

 

ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
www.chamber-gabrovo.com.

5300 Габрово, ул. “Брянска” 30
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail:

Лице за контакт: Дарина Байчева
тел./факс: +359-66-803142; +359-66-804183
e-mail:

Настройки за бисквитките