04.03.2023

Вицепремиерът Атанас Пеканов и зам. министърът Надя Клисурска участваха в информационна среща за регионалния център на социалните предприятия в Габрово

Прочети повече

В края на 2022 г. Габрово бе избран от Министерството на труда и социалната политика за един от шестте регионални центъра (фокус-точки) в страната, които ще развиват регионалния капацитет на модернизацията на предприятията от социалната и солидарната икономика. Дейността на регионалните центрове ще покрива териториално регионите по NUTS-2 и е част от проекта на МТСП П41 „Развитие на социалната икономика“, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

В срещата на 2 март в Габрово участваха вицепремиерът Атанас Пеканов, заместник-министърът на МТСП Надя Клисурска и експерти по проекта.

„Всички проекти, които са част от Плана за възстановяване, са важни, но за мен едни от най-важните са тези в социалната сфера. Днешното събитие е част и от една по-голяма картина. Преди две години ЕК представи План за развитието на социалната икономика, като в него са включени действия от три области: създаване на подходящи условия за развитие на социалните предприятия; създаване на нови възможности за разширяване на социалната икономика; развиване на потенциала. През тази година се очаква да стартира и общ портал на ниво ЕС, на който социалните предприемачи ще намерят информация за политики, възможности за финансиране, за обучения и за различни инициативи на ЕС.“, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов и допълни, че акцент по проект П41 ще е дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия.

Около 70 милиона лева в този програмен период ще бъдат инвестирани в социалното предприемачество у нас.

Общо 6 ще са регионалните центрове в страната и в тях ще бъдат ангажирани експерти, които да консултират заетите в сектора на социалната икономика и да подпомагат развитието му. В най-малко 100 от социалните предприятия ще бъде извършена дигитализация на производствените процеси и обучение на работниците, посочи заместник –министърът на труда и социалната политика.  Проектът предвижда и създаването на мрежа на социалните предприятия, както и партньорства с местната власт и гражданските общности. Надя Клисурска подчерта:

„В нашето общество има много лица от социално уязвими групи, които смятам, че от една страна ще бъдат подпомогнати, но от друга страна това ще бъде мостът, трансформацията на тези лица, които са получили съответната квалификация да станат част от конвенционалния бизнес“.

Тя обясни, че през 2018 година е приет Законът за предприятията на солидарната и социалната икономика.“ На тази база правните субекти със социална насоченост, които отговаряха на нормативните изисквания, бяха обособени в нарочен регистър. За съжаление, към днешна дата броят на предприятията в регистъра е 38, а на територията на Северен централен регион има само едно. Надявам се с този проект да направим възможното повече стопански субекти да се включат в Регистъра на социалните предприятия. Такива мога да бъдат неправителствени организации, кооперации, юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Всички те могат да се възползват от ресурсите на проекта, а и по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в която са предвидени над 43 млн. лв за развитие на социалното предприемачество.“.

В Регионалния център в Габрово ще работи екип от 7 души, като се очаква да бъде сформиран до няколко седмици.

Събитието уважиха областният управител на Силистра Николай Неделчев, областният управител на Разград Драгомир Златев, заместник областният управител на Велико Търново Станислав Николов, заместник областният управител на Силистра Димитър Тодоров, представители на местната власт, ръководители на институции и представители на бизнеса.

Настройки за бисквитките