02.06.2023

Председателите на палатите в България се обучаваха в Трявна

Прочети повече

Приоритетите на европейската стратегия и националната програма за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и трудовият травматизъм бяха основните теми на обучението на председателите на Регионалните търговско-промишлени палата по здравословни и безопасни условия на труд на 1 и 2 юни в гр. Трявна, на което Габровската търговско-промишлена палата беше домакин.

Бързопроменящите се условия на труд, дигитализацията, зеленият преход изискват променени подходи на работодателите и държавите при осигуряване на ЗБУТ. Стратегическите документи отделят и съществено място на превенцията както по принцип, така и на подготовката за евентуални здравни кризи. Трудовият травматизъм беше другата основна тема, която беше разгледана. Как трябва да се реагира при трудова злополука, кои са органите, които се уведомяват, какви са документите, които се съставят, бяха само част от акцентите на този модул.

В рамките на обучението председателите на Регионалните търговско-промишлени палати обсъдиха и актуални въпроси на палатската система, споделиха информация за предстоящи инициативи на регионално ниво, информация и добра практика при работа по проекти. Обсъден беше недостигът на квалифицирани кадри не само в Габровска област, но и в цялата страна. Отчетено беше, че процедурата по внос на кадри от трети страни е много тромава и бавна, много често усилията на работодателите не се възвръщат.

Настройки за бисквитките