БТПП препоръчва на фирмите активно да се възползват от схемата за защита на интелектуалната собственост

02.08.2023

Прочети повече

До 8 декември  2023 г. е активен фондът за малки и средни предприятия (МСП) „Ideas Powered for Business“ – схема за отпускане на безвъзмездни средства, предназначена да помогне на МСП в ЕС да защитят своите права върху интелектуална собственост. Инициативата е на Европейската комисия и се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Регистрация на търговска марка, регистрация на дизайн, регистрация на полезен модел, получаване на патент за изобретение – това са изключително важни въпроси на бизнес политиката за всяко предприятие, което иска да установи своето трайно присъствие на пазара.

БТПП приканва българските предприятия активно да се възползват от схемата, създадена с цел подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му. Един от най-мощните инструменти за това е именно стабилната правна  закрила и използването на правата на интелектуална собственост.

Подпомагането се реализира чрез система за издаване на ваучери, чрез които се възстановяват средства, заплатени от предприятията за определени действия.

Финансовите средства са ограничени, като към момента са подадени повече от 6000 заявления за кандидатстване.

Първият ваучер (ВАУЧЕР 1) е за IP Scan — услугa за предварителната диагностика на интелектуалната собственост на предприятието. Безвъзмездните средства са под формата на ваучер с максимален размер EUR 450, които се отпускат на предприятието, като се възстановяват 90% от разходите за IP scan.

Предварителната диагностика на интелектуална собственост (ИС) е ключова при изграждането на стратегията за ИС на Вашето МСП. Експерти по ИС, определени от Патентно ведомство на Република България, анализират бизнес модела, продуктите и/или услугите на Вашето МСП, за да формулират стратегия за ИС, конкретно предназначена за потребностите на Вашето предприятие.

Вторият ваучер (ВАУЧЕР 2) е за защита на марките и дизайните в рамките на ЕС – на национално, европейско (ЕС) и международно равнище. Ваучерът е с максимален размер EUR 1000.

При заявяване на марки и/или дизайни в България и в ЕС, се възстановяват 75%  от разходите за държавни такси, а при международни марки – 50% от разходите.

За повече информация моля, вижте сайта на фонда ТУК  или се свържете с БТПП на имел адрес 

Източник: Инфобизнес

Настройки за бисквитките