Втора работна среща на партньорите по проекта CAR CAREERs

Начало на събитието:
22/09/2009
Край на събитието:
24/09/2009
Обща информация:

Втората работна среща на партньорите по проекта се проведе от 22. до 24. септември 2009 г. в Любляна, Словения.

На срещата беше направена презентация на професионалните стандарти и програмите за обучение за инженер по автомоблина мехатроника в Словения. Партньорите по проекта направиха преглед на висшето образование в автомобилния сектор в съответните страни и докладваха за системата за валидиране на знания, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

На 24. септември всички партньори по проекта взеха участие в Международната конференция DECOWE – “Развиване на компетентности в света на работата и образованието”, организирана от Университет Любляна.

Настройки за бисквитките