Форсмажорни обстоятелства по договори във връзка с кризата в Украйна

17.03.2022

Прочети повече

Българската търговско-промишлена палата приветства  бързата реакция на управляващите в отговор на писмо № 167 от 08.03.2022 г.,  с което БТПП поиска в спешен порядък да бъде издаден акт на Министерски съвет, респ. Министерството на икономиката или Министерство на  външните работи, констатиращ войната  в Украйна, което е класически случай на наличие на форсмажор.

БТПП напомня на всички компании, които възнамеряват да уредят отношенията си със свои партньори, че следва незабавно да ги уведомят за забава/неизпълнение на сключени договори, което се дължи на войната в Украйна и свързаните с това ограничения.

Подробности на процедурата за издаване от БТПП на сертификати за форсмажор може да намерите на сайта на БТПП ТУК

 

Настройки за бисквитките