Габровската търговско-промишлена палата ще помага на МСП за постигане на въглеродна неутралност и повишена енергийна производителност

09.06.2023

Прочети повече

Представители на фирмите и обществеността в Габровска област имаха възможност да се запознаят с предвидените дейности по проекта „Въглеродна неутралност и повишена енергийна ефективност на МСП в Габрово и Габровска област“ на информационна среща и пресконференция на 6 юни 2023 г.

Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България.

Габровска област е една от най-развитите индустриални области в България а през 2022 година Габрово беше избран за един от 100-те града в мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове до 2030.

Въглеродната неутралност и повишената енергийна производителност на МСП в областта  са от ключово значение за постигане на поставените цели, защото областта е една от най-добре развитите индустриални области в България.

Към участниците в срещата с писмено приветствие се обърна  Областният управител на област Габрово г-жа Кристина Сидорова и пожела успех на проекта, защото опазването на околната среда е наша обща цел и мисия.

На тема „Въглеродна неутралност и повишена енергийна производителност на МСП в Габрово и Габровска област“ говори Невена Пеева-Тодорова, експерт в Prios Kompetense AS Норвегия (партньор по проекта). За да бъде изграден капацитет у малките и средни предприятия /МСП/ от Габрово и региона да подобрят тези два показателя проектът предвижда:

– Разработване на инструмент за самооценка и анализ на текущото им състояние;

– Създаване на Обучителна програма. Ще бъдат обучени представители на поне 30 фирми от региона.

– Пакет консултантски услуги;

– Онлайн платформа на сайта на Габровската търговско-промишлена палата.

Предвижда се и запознаване с опита на норвежките предприятия, онлайн срещи и срещи на място при тях.

За плана за интегрирано развитие на Община Габрово през настоящия програмен период и какво предвижда той за климатичната неутралност информира Мария Радойчева, гл. експерт в Дирекция „Инфраструктура и екология“ на община Габрово. Как да постигнем въглеродна неутралност и повишена енергийна производителност, опит и възможни решения – това сподели доц. инж. Пламен Цанков, зам. ректор на ТУ Габрово, експерт в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.  Срещата завърши с дискусия и  отговори на въпроси на участниците.

Част от участниците се включиха през платформата ZOOM, срещата беше излъчвана и във фейсбук страницата на Габровската търговско-промишлена палата.

Представителите на медиите имаха възможност да получат и допълнителна информация.

 Видео по проекта.

 За допълнителна информация:

066 80 31 42, Галина Михнева, Ганка Бакалова

Настройки за бисквитките