Габровската търговско-промишлена палата стана на 30 години

04.10.2021, ГТПП

Със серия от събития на 29 и 30 септември Габровсктата търговско-промишлена палата отбеляза своята 30 годишнина.
Освен тържеството послучай годишнината, се проведе Съвет на председателите, семинар по ЗБУТ, Регионален форум „Индустрия 4.0 – възможности и предизвикателства“.

На тържеството ГТПП отчете накратко приноса си за развитието и обслужването на бизнеса в региона. Наградени бяха институции, организации, фирми и бизнесмени, които имат най-голям принос за това.

Габровската търговско-промишлена палата е основана на 30 септември 1991 г. Инициатор и двигател на учредяването е Тодор Петров, който става главен секретар, а за председател е избран Пенчо Христов.

За 30 години ГТПП постигна много. Започнала дейността си по съвместителство в офиса на инициатора за съдаването й, тя успя да изгради с доброволния труд и дарения на над 40 фирми от областта собствен дом, където са създадени всички възможности за работа.

Прочети повече

Палатата извършва годишно над 2000 услуги на фирми и граждани. Обслужва външнотърговската дейност на фирмите от Габровска област, заедно с БТПП извършва преводи и легализации на всички видове документи. Провеждат се краткосрочни обучения за заети лица, обучения за придобиване на професионална квалификация на безработни чрез клона на НЦПО. От създаването на клона досега са обучени над 1000 курсисти по различни професии.

През последните 15 години ГТПП има успешно изпълнени 15 проекта по програма Еразъм+ и Леонардо да Винчи и още 10 по вътрешни и други международни програми. В резултат на един от проектите заедно с МОН беше въведена в България професията „мехатроник“. От 2008 г. досега ГТПП е домакин на Европейския център ЕВропа директно Габрово.
Във всички свои дейности ГТПП работи с множество партньори. Има сключени над 20 партньорски споразумения. ГТПП обединява усилията на всички, за постигане на значителните успехи на областта.

ГТПП е получила редица награди и признания. Част от тях са:
• Бронзова статуетка Хермес на БТПП за принос в развитието на бизнеса в региона и палатската система;
• Златен „Хирон“ на община Габрово за принос в развитието на Габрово;
• Годишна награда на МОН за принос в развитието на сектора за учене на възрастни в категория „Социален партньор“.

ГТПП беше отличена с Почетен диплом и медал от БТПП, получи много поздравления и пожелания от приятели, партньори и колеги от региона и цялата страна.

Презентация:

30 години ГТПП

Настройки за бисквитките