МИР публикува за обществено обсъждане нова процедура по Плана за възстановяване – за кръгова икономика

06.02.2023

Прочети повече

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане нова процедура „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е за подкрепа на производствените компании за преход към кръгова икономика.

По нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която дружествата могат да получат, е 70 000 лв. Максималният е диференциран спрямо големината им. Микро компаниите могат да получат максимум 350 000 лв., малките – 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е до 50%.

Със средствата фирми ще могат да внедряват в производствата си оборудване, с което да намалят отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да произвеждат нови продукти. Също така и да въведат неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите им. Мярката ще подпомогне да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти, като се произвеждат повече за многократна употреба.

По процедурата могат да кандидатстват компании от сектор C „Преработваща промишленост“ с изключение на тези от тях, за които кандидатстването е пред други програми и управляващи органи.

Условията за кандидатстване по процедурата може да прочетете на https://bit.ly/3WYMkWB.

Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 2 март 2023 г. (включително) в системата ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/ ), раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“. Те трябва да са в свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

Източник: Инфобизнес, ОИЦ Габрово

Настройки за бисквитките