Модули за самообучение на дигитални треньори по проект DIGITAL COACH

17.11.2023

Прочети повече

Габровската търговско-промишлена палата беше партньор за България по проект DIGITAL COACH, който приключи в края на октомври. Проектът беше насочен към прилагане на метода ADAPTION за оценка на степента на дигитализация на фирмите, както и създаване не сертифицирани програми за обучение на подходящи за Индустрия 4.0 кадри във фабриките за обучение.

Създадени са модули за самообучение на дигиталните треньори, които може да видите по-долу:

По-нататъшно развитие на концепцията за фабрика за обучение и преподаване (бълг.)

Предизвикателствата на Индустрия 4.0 за младите предприемачи (бълг.)

Примерни материали за самообучение за програмите за сертифициране за учебните ръководства примерните ръководства – методът ADAPTION (бълг.)

Корпоративна стратегия за цифрова трансформация и гъвкаво управление на проекти (бълг.)

Трансфер на знания от модул за самообучение (Selbstlernmodul Lerntransfer – немски)

Процес на създаване на стойност (Value Creation Process – англ.)

Стратегии за гарантиране на приемането на цифрови решения в компаниите (Strategien zur Sicherung der Akzeptanz von digitalen Lösungen in Unternehmen – немски)

Концепция за обучение за модул граници и възможности на овластяването при прилагането на цифрови решения (Training concept for the module limits and possibilities of empowerment in the implementation of digital solutions – англ.)

Бизнес модели (бълг.)

Корпоративно сътрудничество за реализиране на цифрови решения (Unternehmenskooperation zur Umsetzung von digitalen Lösungen – немски)

 

Настройки за бисквитките