Награди на Габровската търговско-промишлена палата

04.10.2021, ГТПП

Във връзка с 30 годишнината на Палатата УС на Габровската търговско-промишлена палата награди фирми, институции и организации, бизнесмени и общественици, които са дали своя принос зо развитието на Палатата и региона.
Наградите са в три категории:
I. Категория „Институции и организации“
II. Фирми и бизнесмени
III. Лица с принос за развитието на ГТПП и бизнеса в областта

I. Категория „Институции и организации“
1. Областен управител и областна администрация на Област Габрово
За дългогодишно партньорство и принос в развитието на Габровска търговско-промишлена палата

2. Община Габрово – за дългогодишно партньорство и активна дейност за подкрепа на иновациите в града

3. Технически университет Габрово за дългогодишно сътрудничество и принос в развитието на иновациите в Габровска област

4. Регионално управление на образованието Габрово – за дългогодишно партньорство и принос в професионалната подготовка на кадри в Габровска област

5. Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“ – за дългогодишно партньорство и принос в развитието на Габровска търговско-промишлена палата

6. Областен информационен център Габрово – за дългогодишно партньорство и принос за използването на европейски средства от бизнеса в Габровска област

Прочети повече

IV. Категория „Фирми и бизнесмени“
7. Хамбергер България ЕООД– за дългогодишно сътрудничество и активна външнотърговска дейност.

8. ЕТ „Вега-Валентин Жоров“ – за дългогодишно сътрудничество и принос за развитието на ГТПП

9. Костадин Костадинов (посмъртно) – за дългогодишно сътрудничество и принос в развитието на ГТПП

10. Петър Петров – за ценен принос в развитието на ГТПП и активна дарителска дейност

V. Категория „Лица с принос за развитието на ГТПП и бизнеса в областта“
11. Николинка Хинкова – за принос в развитието на ГТПП и на бизнеса в Габрово

12. Пенка Пенева – за дългогодишно партньорство и принос за въвеждане на иновативни практики в професионалната подготовка на кадрите в областта

13. проф. Мартин Крьол – за дългогодишно партньорство и принос за въвеждане на иновативни практики за професионална подготовка на кадрите в областта

14. Кристина Бурова – за дългогодишно партньорство и принос за въвеждане на иновативни практики за професионалн подготовка на кадрите в областта

15. Стефка Бурмова – за дългогодишно партньорство и популяризиране на дейността на ГТПП

Настройки за бисквитките