Новини

Покана: Регионален бизнес форум

19/01/2023 13:36Виж повече

Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

(Общо събитие на центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България)

21/11/2022 17:50Виж повече

Настройки за бисквитките