Обучение на дигитални треньори по проект Digital Coach

15.04.2022

Прочети повече

Преподаватели от Техническия университет и представители на фирми от Габрово се включиха в обучението за дигитални треньори на 13 и 14 април 2022 г.

Те трябваше да се запознаят и да се научат да прилагат на практика модела за зрялост ADAPTION,  който е насочен към оценка на състоянието на фирмите от гледна точка на дигитализацията. Наред с оценката дигиталните треньори ще подпомогнат фирмите за набелязване на мерки за достигане на по-висока степен на дигитализация в избраните от тях процеси или отдели.

Участниците имаха възможност да се запознаят и с работата на учебните фабрики към Рурския университет в Бохум, Гармания и Техническия университет в Патра, Гърция. Двете страни имат различни подходи при организация на учебните фабрики, но целта е една – доближявяне на учебния процес до реалната среда. В проекта Digital Coach  учебните фабрики ще могат да изпробват на практика някои от предложените решения за дигитализация на производствата.

Следващ етап е провеждането на одити в пет пилотни предприятия в областта.

Обучението беше открито от Ректора на Техническия университет в Габрово проф. Железаров, който сподели плановете на университета за създаване на учебна фабрика и в Габрово.

Договорено беше по-нататъшното сътрудничество между университетите в Габрово и Бохум за подпомагане на реализацията на тази инициатива.

Обучението беше проведено от експерти на водещата организация – Института за трудово-правни науки към Рурския университет, които се включиха онлайн, а координаторът по проекта – Кристина Бурова-Кеслер ръководеше обучението на място.

Събитието беше организирано от Габровската търговско-промишлена палата, която е партньор по проекта.

Снимки от обучението.

Настройки за бисквитките