Пилотно обучение през платформата, създадена по проект Career 4.0.

11.11.2021, ГТПП

Ученици от 8 клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Габрово (Специалност Приложно програмиране) провеждат пилотно обучение през създадената по проект Career 4.0 платформа http://app.career4.eu/bg / . Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по този проект. Водеща организация е Институтът за трудово-правни науки в Бохум, Германия.

Платформата е многоезична, организирана по иновативен начин, дава широки възможности, както за получаване на знания по предприемачество, така и за оценка на предприемаческия талант на участниците. Цялото обучение – и за работа с платформата, и за придобиване на определени знания и умения, се извърши онлайн.

Прочети повече

През цялото време участниците са съпровождани и подпомагани от ментори – от Центъра за кариерно ориентиране в Габрово, г-жа Пенка Пенева от ПТГ „Д-р Н. Василиади“, Г. Михнева от ГТПП Самите те преди това преминаха през обучение за използване на платформата.

Това обучение ще помогне на участниците, както за усвояване на знанията по предприемачество – предмет, който изучават в момента, така и за по-добро познаване на приложните софтуерни решения, към разработването на които са се насочили.

Планира се провеждане на летен лагер през 2022 г. с ученици от гимназиите от Габровска и Ловешка област.

Настройки за бисквитките