Проектът RAW беше представен на Форум в Габрово

25.10.2023

Прочети повече

Габровската търговско-промишлена палата представи част от проектите, които изпълнява в момента, на Форум “Гражданско участие и инициативи в помощ на доброто управление, свързано с екологичната отговорност“ като пример и популяризиране на добри практики за широко сътрудничество между всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, администрации, обучителни организации за реализация на екологичните политики.

Палатата е партньор по проекта „RAW Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците“, който разработва практически инструменти за разпространение на знания за най-широката публика, свързани с различните варианти за оползотворяване на отпадъците и кръговата икономика. Той се финансира по програма Еразъм+ на Европейската комисия. На сайта на проекта вече е достъпно ръководство, в което може да намерите основни знания, както и добри практики от страните-партньори по проекта. В процес на тестване е и мобилно приложение, където наред с други функции ще може да проверите как ще се отрази на въглеродния отпечатък ваше действие по управление на отпадъците, например ако отпечатате с 1000 листа по-малко документи.

В своята презентация Ганка Бакалова – координатор на проекта, представи интересни факти, свързани с разделното събиране и рециклирането на отпадъците.

Настройки за бисквитките