Работодатерите с предложения за спешни мерки във връзка с кризата в Украйна

01.03.2022

Прочети повече

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която включва  АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ, предлага спешни мерки във връзка с кризата с Украйна.

Пълен текст на писмото, изпратено до правителството:

 

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

Г-Н ГЕОРГИ  ГЬОКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА В УКРАЙНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства бързите и координирани действия на българското правителство в отговор на кризата в Украйна, включително решенията в областта на засилване на киберсигурността, създаването на единен информационен портал и предприетите спешни консултации с нас за по-нататъшни действия. Именно в тази посока предлагаме нашето активно участие при овладяването на хуманитарната криза, като заявяваме, че българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила от Република България.

На база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, като се вземе предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат около 200 хиляди украински граждани.

Обръщаме внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за убежището и бежанците. Предлагаме българското правителство да разработи целева програма, насочена към намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за ограничен период от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна програма може да подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за издръжката за определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи по-лесното им интегриране на пазара на труда.

Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, настояваме и за две спешни антикризисни мерки:

 1. Предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и предотвратяване на енергийна криза, посредством:
 • Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни;
 • Синхронизиране на работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение е постижимо и поносимо);
 • Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в МИ), НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на електроенергия и газ в страната;
 • Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на ВЕИ-та само за собствено потребление;
 • Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива;
 • Настояване пред ЕК за временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, отстраняване на финансови институции като купувачи).
 1. Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и затруднени транспорти връзки:
 • Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и устойчивост;
 • Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и значително намали делът на финансовите инструменти;
 • Използване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на нови пазари;
 • Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Натрупващите се кризисни ситуации и нарастващите предизвикателствата изискват координирани и бързи действия, и показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса, в което ние сме надежден и отговорен партньор.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ
Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

 

 

Настройки за бисквитките