Семинар: „Добри практики при конвенционално и биологично отглеждане на домати  и краставици“

19.04.2023

Прочети повече

Стратегията „От фермата до трапезата“ като част от Европейския зелен пакт и Инициативите на ЕК, свързани с резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа, предвижда увеличаване на площите за биологично земеделие, намаляване на употребата на пестициди и торове наполовина и други мерки за намаляване на замърсяването на почвите и производство на здравословни храни.

На 11 април в Габрово се проведе семинар за дребни и средни земеделски производители от региона, посветен на биологичното отглеждане на зеленчуци и, по-специално, домати и краставици.

Участниците се запознаха с изискванията в сферата на биологичното производство на растителна продукция, както и с разликата в изискванията при отглеждане на домати и краставици по методите на биологичното производство в сравнение с конвенционалното такова, получиха ценни практически съвети от лектора ас. д-р Йордан Йорданов, катедра „Растениевъдство“ – „Биологично земеделие“ към Аграрен университет Пловдив. Самият той се занимава с биологично земеделие в Аграрния университет в Пловдив.

Част от тези, които вече отглеждат зеленчуци по този начин, споделиха пречките от административен характер, които стоят пред тях, и проблемите, които имат с някои от сертифициращите фирми в България.

Организатори са ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово, НССЗ офис Габрово и Аграрен университет Пловдив.

Презентация – тук

Настройки за бисквитките