Важното от плана за възстановяване: стълб 1 „Иновативна България“

04.10.2022

Прочети повече

 

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече има няколко варианта и търпи постоянни изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. НПВУ, След последните изменения (за основните от които писахме) България вече има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четирите стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики ще разгледаме всеки от тях.

Първият е с името „Иновативна България“ и е насочен към развитие на икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж, а включените мерки са в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите.

НПВУ предвижда по проектите от „Иновативна България“ да се инвестират 5,8 млрд. лв. или 28% от общите средства. Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС ще осигури 3,4 млрд. лева, още 300 млн. лв. ще бъдат осигурени чрез друго публично финансиране, като се очаква да се привлекат и 2,1 млрд. лева частни инвестиции. В стълба са предвидени четири реформи в областта на образователната система и ученето през целия живот, развитие на науката, развитие на индустриални паркове, технологичен прогрес.

Разпределението на разходите по икономически сектори показва, че в „Иновативна България“ около 60% от разходите са за икономика – основно проект „Програма за икономическа трансформация“ – и по-специално включените в него гаранционни инструменти и технологична модернизация. Разходите по проекти, насочени към образованието ще достигнат 30% , а останалите средства ще подкрепят развитие на науката.

Включените проекти са осем на брой, най-големите от които са насочени към модернизация на училищната инфраструктура и изграждане на STEM центрове (виж повече), обучения за дигитални умения (виж повече), икономическа трансформация.

Обобщена схема тук

Автор: Институт за пазарна икономика

Настройки за бисквитките