Заключителна конференция по проект Digital Coach в Германия

26.06.2023

Прочети повече

Каква е ролята на дигиталния треньор в процеса на цифрова трансформация на предприятията?  Как учебните фабрики към университетите могат да съдействат на този процес? – това бяха само част от темите, които се обсъждаха на заключителната конференция в Бохум, Германия на 15 и 16 юни.

Проф. Мартин Крьол от Института за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, който е и ръководител на проекта,  представи постигнатите резултати до момента, направи анализ на пилотното прилагане на метода ADAPTION в пилотните предприятия. В дискусията бяха обсъдени и възможностите за сертифициране на обучителната програма за дигитални треньори, както и мястото им във фирмите.

В конференцията се включиха и представители на академичните среди, които представиха изключително интересни теми, свързани както с дигиталната трансформация на икономиката и обществото като цяло, така и с бързото навлизане на изкуствения интелект.

Интересен беше и погледът към трансформацията на работното място поради навлизането на искуствения интелект от социална гледна точка, представен от Д-р Тобиас Кампф от Института за изследване на социалните науки в Мюнхен.

Проф. д-р Киезе  от Рурския университет ни запозна със структурните промени в Рурската област и превръщането й от въглищния регион на Германия в област, поела по пътя на икономиката на знанието. Университетът в Бохум се включва активно в подпомагане на тази трансформация чрез изграждане на Център за инженеринг на интелигентни системи за обслужване на продукти (ZESS), в сградата на който се проведе конференцията. Проф. д-р Бернд Куленкьотер, ръководител на центъра, представи дейностите, които се предвижда да се извършват там. Заложено е на коплексността на изследователската работа, като съществено внимание се обръща и на социалното отражение на нововъведенията. На мястото на бивша фабрика на Ауди тече усилена строителна дейност и в близко бъдеще регионът наистина ще се превърне в един голям научен и технологичен комплекс, свързан с университета. В непосредствена близост е и учебната фабрика на Рурския университет, която партньорите по проекта посетиха на втория ден. В рамките на 2 години фабриката значително е разширила и обогатила дейността си. В нея получават практическо обучение не само студенти, но и представители на МСП.

Габровската търговско-промишлена палата – партньор по проекта, беше представена от двама членове на екипа.

Снимки от конференцията

Настройки за бисквитките