Започна оценката на степента на дигитализация във фирми от Габровска област

26.07.2022

Прочети повече

Проектът Digital Coach, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор, предвижда обучението на т. нар. дигитални треньори и оценка на степента на дигитализация в пет фирми от областта.

Пилотната фирма, в която първо беше направена такава оценка, е „АМК задвижваща и управляваща техника“ ЕООД Габрово. Обучените дигитални треньори –  служителите на фирмата и външни такива от Техническия университет в Габрово, се запознаха детайлно с избраните от фирмата процеси и начина на изпълнението им. Те направиха оценка на степента на дигитализация на процесите съгласно критериите на метода ADAPRION, разработен от Института за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия, който е и водещият партньор по проекта. В работата на екипа се включиха и експерти от Германия – Кристина Бурова-Кеслер, която е и координатор по проекта, както и дигитален треньор от Германия, който има опит с прилагането на метода в немски предприятия.

Преди работата на експертите на място голям процент от работниците и служителите направиха своята оценка съгласно същите критерии чрез попълване на анкета. По този начин те се включиха активно при изготвянето на общата крайна оценка.

Предстои следващият етап –  подбор на мерки за повишаване на степента на дигитализация.

Настройки за бисквитките