ГТПП стартира работа по проект „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма”

Начало на събитието:
29/10/2013
Край на събитието:
29/10/2013
Обща информация:

Проектът „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма” се изпълнява от ГТПП в рамките на програма „Учене през целия живот” (секторна програма „Леонардо да Винчи”) и е насочен към запознаване с иновативни практики, заимстване на положителен опит и идеи от немската система за професионално образование в областта на балнеотуризма, които да се адаптират и приложат в клона на лицензирания Център за професионално обучение към ГТПП.

Целите, които ще се постигнат с изпълнението на проекта са:

  • обогатяване знанията и повишаване професионалната квалификация на изпълнителските кадри в областта на балнеотуризма;
  • изучаване на немския модел на обучение по балнеотуризъм / SWA Академия в Кемнитц, Германия, е с доказани постижения в обучението по балнеотуризмъм. Тя прилага методологията и стандартите на Европейската СПА асоциация и се намира в район със силно развит балнеотуризъм/
  • запознаване с предимствата от внедряване на системи за качество в балнеотуризма с оглед трансфериране на опита в България;
  • проучване на немския опит в областта на ефективното управление и източниците за финансиране на институции на професионалното образование и адаптиране на придобития опит в България;
  • провеждане на обучителни визити в часовете по практика, посещения на центрове и школи, работещи в областта на професионалното обучение;
  • разработване на концепция и насоки за внедряване на обучение по балнеотуризъм в Центъра.

Габровска търговско-промишлена палата, съвместно с партньора си SWA Академия в Кемнитц, Германия /Академия за професионално образование и продължаващо професионално обучение – SWA Weiterbildungsakademie Sachsen GmbH/, ще обучи през май 2014 г. седем специалисти от сферата на балнеотуризма в Германия. Участниците ще придобият нови професионални знания и умения, ще подобрят уменията си за общуване на чужд език, ще изградят междукултурни компетенции и ще създадат професионални контакти.

Покана

Настройки за бисквитките